Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Бъдещето на Европа: Амбициозни предложения на пленарната Конференция за преразглеждане на Договорите за ЕС

На заключителното си заседание пленарната сесия на Конференцията постигна консенсус по проектопредложения си ©European Union, 2022 – EP Пленарната сесия на Конференцията приключи работата си, като членовете на ЕП одобриха постигнатите резултати и обявиха, че Парламентът възнамерява да даде старт на реформите в ЕС. На последното си заседание, което се проведе в петък и събота (29 и 30 април) в Европейския парламент в Страсбург, пленарната сесия на Конференцията постигна консенсус по [...]

Конференция за бъдещето на Европа: как може да бъде проследена петата пленарна сесия

Медиите могат да проследят пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще се проведе на 25-26 март в Европейския парламент в Страсбург. На пленарното заседание на Конференцията ще бъдат обсъдени проекти на предварителни предложения за препоръки, изготвени на базата на дискусиите в рамките на пленарните работни групи. Тези първи предложения за препоръки, групирани по теми, се основават на препоръките, направени от европейските граждански панели, националните панели и идеите, събрани чрез многоезичната цифрова платформа (окончателният доклад на [...]

Бъдещето на Европа: още едно пленарно заседание на Конференцията, посветено на предложенията на гражданите

Пленарното заседание, към което се присъединиха украински граждани и депутати, посвети втора пълна сесия за преглед на препоръките на гражданските панели в рамките на Конференцията. На 11 и 12 март, пленарното заседание на Конференцията направи преглед на 88 препоръки на европейските граждански панели относно „ЕС в света/миграция и „по-силна икономика, социална справедливост и работни места/образование, култура, младеж и спорт/цифрова трансформация“, както и свързаните с тях препоръки от националните граждански панели. [...]

Бъдещето на Европа: заключителна сесия на гражданския панел по въпросите на икономиката, образованието и цифроваизацията

На 25-27 февруари гражданският панел по въпросите на икономиката, образованието и цифровизацията ще заседава в Дъблин и ще представи своите препоръки за Конференцията за бъдещето на Европа. Институтът по международни и европейски въпроси (IIEA) в Дъблин (Ирландия) ще бъде домакин на заключителната сесия на гражданския панел на тема „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова трансформация“ в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. От 25 до 27 февруари двеста [...]

Бъдещето на Европа: европейците гледат на изменението на климата като на най-голямото предизвикателство за ЕС

Повече от половината млади хора гледат на изменението на климата като на основно глобално предизвикателство за бъдещето на ЕC Девет от 10 млади европейци са съгласни, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, като 87 % от всички анкетирани също споделят това мнение 43 % от анкетираните заявяват, че основната