Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Tag:Конференция за бъдещето на Европа

Бъдещето на Европа: Амбициозни предложения на пленарната Конференция за преразглеждане на Договорите за ЕС

На заключителното си заседание пленарната сесия на Конференцията постигна консенсус по проектопредложения си ©European Union, 2022 – EP Пленарната сесия на Конференцията приключи работата си, като членовете на ЕП одобриха постигнатите резултати и обявиха, че Парламентът възнамерява да даде старт на реформите в ЕС. На последното си заседание, което се проведе в петък и събота (29 и 30 април) в Европейския парламент в Страсбург, пленарната сесия на Конференцията постигна консенсус по [...]

Конференция за бъдещето на Европа: как може да бъде проследена петата пленарна сесия

Медиите могат да проследят пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще се проведе на 25-26 март в Европейския парламент в Страсбург. На пленарното заседание на Конференцията ще бъдат обсъдени проекти на предварителни предложения за препоръки, изготвени на базата на дискусиите в рамките на пленарните работни групи. Тези първи предложения за препоръки, групирани по теми, се основават на препоръките, направени от европейските граждански панели, националните панели и идеите, събрани чрез многоезичната цифрова платформа (окончателният доклад на [...]

Бъдещето на Европа: още едно пленарно заседание на Конференцията, посветено на предложенията на гражданите

Пленарното заседание, към което се присъединиха украински граждани и депутати, посвети втора пълна сесия за преглед на препоръките на гражданските панели в рамките на Конференцията. На 11 и 12 март, пленарното заседание на Конференцията направи преглед на 88 препоръки на европейските граждански панели относно „ЕС в света/миграция и „по-силна икономика, социална справедливост и работни места/образование, култура, младеж и спорт/цифрова трансформация“, както и свързаните с тях препоръки от националните граждански панели. [...]

  • CoFE