Бъдещето на Европа: европейците гледат на изменението на климата като на най-голямото предизвикателство за ЕС

Повече от половината млади хора гледат на изменението на климата като на основно глобално предизвикателство за бъдещето на ЕC Девет от 10 млади европейци са съгласни, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, като 87 % от всички анкетирани също споделят това мнение 43 % от анкетираните заявяват, че основната полза от участието на европейските младежи в Конференцията за бъдещето [...]