Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Tag:Европейски зелен пакт

Зелен пакт: ЕП подкрепя актуализираните насоки за трансевропейската енергийна инфраструктура

ЕП одобри нови правила за подбор на енергийните проекти, които могат да получат финансиране от ЕС, и за привеждане на съществуващия регламент в съответствие със "Зеления пакт" на ЕС. В законодателството, договорено със Съвета през декември 2021 г., се определят критериите и методологията за избор на енергийни проекти от общ интерес, като например високоволтови преносни линии, тръбопроводи, съоръжения за съхранение на енергия и интелигентни мрежи, които ще се ползват от ускорени административни [...]

2022-04-08T11:11:58+03:00април 6, 2022|Categories: Европа|Tags: |

Европейски зелен пакт: нови инициативи по отношение на обезлесяването, отпадъците и почвите

Европейската комисия прие три нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови правила за ограничаване на предизвиканото от ЕС обезлесяване, както и нови правила за улесняване на превоза на отпадъци в рамките на ЕС с цел насърчаване на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни отпадъци към трети държави и свързаните с това предизвикателства. Комисията също така представя нова стратегия за [...]

2021-11-19T15:03:48+02:00ноември 19, 2021|Categories: Европа|Tags: , |

Законодателен акт за климата: ЕП потвърждава споразумението относно неутралността по отношение на климата до 2050 г.

Въглеродните поглътители на ЕС фактически ще повишат целта за намаляване на емисиите до 2030 г. на 57 % Бюджетът за парникови газове трябва да ръководи целта за 2040 г. Нов независим научен орган на ЕС за мониторинг на напредъка Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %. Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители [...]