Европейски ден на езиците 2021

Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември, по инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа. За да отбележи Европейския ден на езиците тази година Европейската комисия ще помогне за организирането на над 70 прояви на местно и национално ниво в цяла Европа с финансиране по програма „Еразъм+“. Ще намерите многоезични онлайн викторини, радио конкурси, семинари по превод, както и езикови панаири и пътуващи изложби на книги. На 27 септември [...]