ЕК одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд Европейската комисия установи, че измененията на общоевропейския гаранционен фонд (наричан по-долу „Фондът“) в подкрепа на дружествата, засегнати от пандемията от коронавирус, са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията одобри създаването на фонда на 14 декември 2020 г. Фондът обединява подкрепата на държавите членки под ръководството на групата на Европейската инвестиционна банка. Той има за цел да отговори [...]