Европейски зелен пакт: нови инициативи по отношение на обезлесяването, отпадъците и почвите

Европейската комисия прие три нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови правила за ограничаване на предизвиканото от ЕС обезлесяване, както и нови правила за улесняване на превоза на отпадъци в рамките на ЕС с цел насърчаване на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни отпадъци към трети държави и свързаните с това предизвикателства. Комисията също така представя нова стратегия за [...]