Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Tag:ЕК

ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 12.78 млн. евро (25 млн. лева) в подкрепа на туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си поради пандемията от коронавирус и въведените ограничения, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата представлява повторно въвеждане на мярка, одобрена от Комисията през юли 2020 г. (SA.58050), чийто срок на действие изтече на 31 декември 2021 г. Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. [...]

ЕK одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвач

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвачи Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 30.7 милиона евро (60 милиона лева) в подкрепа на въздушните превозвачи, засегнати от пандемията от коронавирус, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата се състои от два вида подпомагане, като и в двата случая подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Първият [...]