Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.: ЕК отправя конкретни препоръки към държавите членки

Европейската комисия публикува третия годишен доклад относно върховенството на закона. Докладът идва в контекста на руското нашествие в Украйна, което още по-силно показва значението на отстояването на демократичните ценности, правата на човека и принципите на правовата държава. Той включва преглед на тенденциите в ЕС като цяло и 27 глави по държави, в които се разглежда развитието във всяка държава членка от юли 2021 г. насам. Тазгодишният доклад за първи път съдържа конкретни препоръки, [...]