EK ще инвестира близо 2 млрд. евро от програмата „Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход

Европейската комисия прие три работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1,98 милиарда евро. Този първи набор от работни програми включва стратегически инвестиции, които ще бъдат от основно значение за постигането на целите на Комисията за осъществяване на цифровото десетилетие на Европа. Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да укрепи технологичния суверенитет на Европа и да [...]