Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Одобрена е картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата на България за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ. Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2022 г., дават възможност на държавите членки да помогнат на най-необлагодетелстваните европейски региони [...]

2021-12-20T15:16:46+02:00декември 16, 2021|Categories: България, Европа|Tags: , |

ЕК одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд Европейската комисия установи, че измененията на общоевропейския гаранционен фонд (наричан по-долу „Фондът“) в подкрепа на дружествата, засегнати от пандемията от коронавирус, са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията одобри създаването на фонда на 14 декември 2020 г. Фондът обединява подкрепата на държавите членки под ръководството на групата на Европейската инвестиционна банка. Той има за цел да отговори [...]

ЕК одобри българска схема в размер на 20,5 млн. евро за подпомагане на автобусните оператори

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 20,5 милиона евро (40 милиона лева) в подкрепа на автобусните оператори, засегнати от пандемията от коронавирус и ограничителните мерки, които българското правителство трябваше да приложи, за да ограничи разпространението на вируса. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Публичното подпомагане в рамките на схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за лицензирани автобусни превозвачи, които са [...]

2021-11-19T14:22:12+02:00ноември 17, 2021|Categories: България, Европа|Tags: |

ЕК одобри българска схема за компенсиране на заплатите в размер на 51 млн. евро в подкрепа на дружествата и самостоятелно заетите лица

Европейската комисия одобри българска схема за компенсиране на заплатите в размер на 51 милиона евро (100 милиона лева) в подкрепа на дружества и самостоятелно заети лица, работещи в сектори, които са особено засегнати от пандемията от коронавирус и ограничителните мерки, които българското правителство трябваше да приложи, за да ограничи разпространението на вируса. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на компенсация, която покрива [...]

2021-11-19T14:28:36+02:00ноември 11, 2021|Categories: България, Европа|Tags: |

ЕK одобрява българска схема в размер на 1,5 млн. евро за подпомагане на земеделските стопани отглеждащи маслодайни рози

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 1,5 млн. евро за подпомагане на земеделските стопани отглеждащи маслодайни рози Европейската комисия одобри българска схема в размер на 1,5 милион евро в подкрепа на малките и средни предприятия, занимаващи се с отглеждане на маслодайни рози, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Подпомагането в рамките на схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата има [...]