Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 12.78 млн. евро (25 млн. лева) в подкрепа на туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си поради пандемията от коронавирус и въведените ограничения, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата представлява повторно въвеждане на мярка, одобрена от Комисията през юли 2020 г. (SA.58050), чийто срок на действие изтече на 31 декември 2021 г. Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. [...]

ЕK одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвач

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвачи Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 30.7 милиона евро (60 милиона лева) в подкрепа на въздушните превозвачи, засегнати от пандемията от коронавирус, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата се състои от два вида подпомагане, като и в двата случая подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Първият [...]

Държавна помощ: ЕK одобрява българска схема в размер на 3,07 млн. евро в подкрепа на туроператорите

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 3,07 милиона евро (6 милиона лева) в подкрепа на туроператори, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговаря на условията, еднo дружество трябва да е регистрирало разлика от най-малко 256 евро (500 лева) между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и оборота си (без [...]

2022-02-04T10:40:31+02:00януари 20, 2022|Categories: България, Европа|Tags: |

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 15,3 млн. евро в подкрепа на туристическия сектор

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,3 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговаря на условията, дадено дружество трябва да е регистрирало разлика от най-малко 256 евро (500 лева) между оборота си (без ДДС) за [...]

Одобрена е картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата на България за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ. Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2022 г., дават възможност на държавите членки да помогнат на най-необлагодетелстваните европейски региони [...]

2021-12-20T15:16:46+02:00декември 16, 2021|Categories: България, Европа|Tags: , |

ЕК одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд Европейската комисия установи, че измененията на общоевропейския гаранционен фонд (наричан по-долу „Фондът“) в подкрепа на дружествата, засегнати от пандемията от коронавирус, са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията одобри създаването на фонда на 14 декември 2020 г. Фондът обединява подкрепата на държавите членки под ръководството на групата на Европейската инвестиционна банка. Той има за цел да отговори [...]