ЕК приема мерки в полза на киберсигурността на безжичните устройства и продукти

Европейската комисия предприе действия за подобряване на киберсигурността на безжичните устройства на европейския пазар. Приетият днес делегиран акт въз основа на Директивата за радиосъоръженията има за цел всички устройства с безжичен достъп до интернет да се утвърждават като безопасни преди да бъдат предлагани на пазара на ЕС. С този акт се установяват нови правни изисквания за защитните мерки в областта на киберсигурността, с които производителите ще трябва да се съобразяват при проектирането [...]