Почти 100 милиона евро за мерки в подкрепа на украинските бежанци в България

По-рано тази година, заедно със съ-законодателите, Европейската комисия одобри предложението ‚Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа‘ (CARE). CARE дава възможност на държавите-членки и регионите да предоставят спешна подкрепа за хората, бягащи от руската инвазия в Украйна, чрез въвеждане на гъвкавост в правилата на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. с цел бързо преразпределяне на наличното финансиране към подобна спешна подкрепа. Като една от държавите, приемащи значителен [...]