Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Есенна икономическа прогноза 2018 г.: устойчив растеж на фона на голяма несигурност

Есенна икономическа прогноза 2018 г.: устойчив растеж на фона на голяма несигурност

2018-11-28T02:16:18+02:00ноември 16, 2018|Categories: Без категория|

Изключително благоприятната глобална среда през миналата година допринесе за постигането на силна икономическа дейност и за увеличаване на инвестициите в ЕС и в еврозоната. Въпреки по-несигурната среда икономиките на всички държави членки се очаква да продължат да нарастват, макар и с по-бавни темпове, благодарение на силното вътрешно потребление и инвестициите. При отсъствието на съществени сътресения, се очаква Европа да може да поддържа икономически растеж над потенциалния, активно създаване на нови работни места и намаляваща безработица. Този сценарий обаче е изложен на все по-голям брой взаимосвързани рискове от влошаване на ситуацията.

За България очакванията на Европейската комисия за ръст на икономиката през 2018г. се понижават от 3.8% на 3.5% заради по-слабия износ, но темпът на растеж се запазва значително над средния за ЕС от 2.1%. Очакванията за инфлацията се повишават от 2% на 2.6% в резултат на повишените енергийни цени, като се очаква инфлацията да се понижи до 2% през 2019 и 1.8% през 2020. Брутният вътрешен продукт се очаква да продължи да расте стабилно през 2019 и 2020, съответно с 3.7% и 3.6%.

Очаква се растежът в еврозоната да намалее от най-високата си за период от 10 години стойност от 2,4 % през 2017 г., на 2,1 % през 2018 г., преди да падне допълнително на 1,9 % през 2019 г. и 1,7 % през 2020 г. Същото развитие се очаква и за ЕС-27 — прогнозите сочат, че растежът ще бъде 2,2 % през 2018 г., 2,0 % през 2019 г. и 1,9 % през 2020 г.

Прогнозите са изготвени в контекста на голяма несигурност и съществуват много взаимосвързани рискове от влошаване на ситуацията. Реализирането на който и да е от тези рискове може да увеличи останалите и да засили тяхното въздействие.

Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 22 октомври 2018 г. По отношение на всички други входящи данни, включително допускания относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 22 октомври включително.

Следващата прогноза на Европейската комисия — междинната икономическа прогноза от зимата на 2019 г., която ще бъде публикувана през февруари — ще съдържа актуализация на прогнозите за БВП и инфлацията.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.