european_semester_2019Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов цикъл на европейския семестър — първия за мандата си. Комисията представя амбициозна, обновена стратегия за растеж, насочена към насърчаването на устойчива конкурентоспособност с цел изграждане на икономика, която работи за хората и планетата.

В годишната стратегия за устойчив растеж се дава израз на визията, изложена в политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен. В нея се представя стратегията на политиките във връзка с икономиката и заетостта на ЕС, като устойчивостта и социалното приобщаване биват поставени в центъра на икономическата политика на ЕС в съответствие с приоритетите, залегнали в Европейския зелен пакт, новата стратегия за растеж на Комисията. Тя има за цел да гарантира, че Европа ще продължи да е мястото с най-напредналите системи за социална сигурност в света, ще се превърне в първия континент, неутрален по отношение на климата, и ще бъде динамичен център на иновациите и конкурентоспособното предприемачество. Стратегията ще предостави на Европа средствата, с които да бъде по-амбициозна по отношение на социалната справедливост и просперитета. В по-общ план стратегията за устойчив растеж ще помогне на ЕС и неговите държави членки да постигнат целите за устойчиво развитие на ООН, които Комисията включва за първи път в европейския семестър.

Годишната стратегия за устойчив растеж обхваща четири взаимосвър