Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Есенен пакет на европейския семестър: подкрепа за устойчиво и приобщаващо възстановяване

2020-11-28T19:40:07+02:00ноември 19, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия представи есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната. Това е вторият етап от цикъла на европейския семестър за 2021 г., който започна през септември с публикуването на годишната стратегия за устойчив растеж, в основата на която стои концепцията за конкурентоспособна устойчивост. Освен това в стратегията бяха включени стратегически насоки, които държавите членки да използват при изготвянето на своите планове за възстановяване и устойчивост, и беше посочена връзката между Механизма за възстановяване и устойчивост и семестъра. Днешният пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2020 г., изготвена в условията на висока степен на несигурност, според която през 2022 г. икономическото сътресение, причинено от пандемията от коронавирус, ще задържи резултатите в еврозоната и в ЕС на нива, по-ниски от тези преди пандемията.

Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната

В становищата относно ПБП за 2021 г. са взети предвид продължаващата криза в областта на здравеопазването, високата степен на несигурност