Европейският съюз в Североизточна България

Enterprise Europe Network logo

Enterprise Europe Network Добрич

Подпомага иновативния процес и международния растеж на амбициозните МСП

пк 182; Добрич 9300, ул. България 3
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
Татяна Гичева: tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев Колев: gkolev@cci.dobrich.net , een@cci.dobrich.net

Интернет сайт: http://een.dobrich.net/

Европейски документационен център

Европейските документационни центрове популяризират образованието и изследванията в областта на европейската интеграция.

Варна 9002, Бул. „Княз Борис I” 77

Яна Донева
Тел. 00359 88 2164848
Е-мейл: edc@ue-varna.bg
Интернет-сайт: http://www.ue-varna.bg/

Eurodesk

Евродеск точка – Шумен

Мрежата „Евродеск“ разпространява информация за образованието и мобилността на младежи и консултира организации и млади хора по програмите „Европейски корпус за солидарност“ и „Еразъм+“.

Фондация „Подобри”
гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” 105
тел.: +359 89 867 3422
eл.поща: contact@podobri.org
Интернет сайт: http://podobri.org/

EUROPE DIRECT

EВРОПА ДИРЕКТНО Добрич

Центровете EUROPE DIRECT помагат за доближаването на Европейския съюз до хората по места и улесняват тяхното участие в дебати за бъдещето на ЕС. Центровете отговарят на въпроси относно политиките, програмите и приоритетите на Съюза.

гр. Добрич 9300, ул. България 3
Тел: +359 (0) 58 601472; : +359 (0) 58 601471
Ел.поща: europedirectdobrich@gmail.com
Интернет-сайт: https://europedirectdobrich.eu/

EUROPE DIRECT

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Варна

Центровете EUROPE DIRECT помагат за доближаването на Европейския съюз до хората по места и улесняват тяхното участие в дебати за бъдещето на ЕС. Центровете отговарят на въпроси относно политиките, програмите и приоритетите на Съюза.

гр. Варна 9000, ул. Преслав 53
Тел.: +359 88 346 6114
Ел.поща: europedirect@thesocialteahouse.bg
Интернет-сайт: https://www.facebook.com/EDVarna/