СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

София, 9 март 2022 г.

Украйна: ЕС постига съгласие за разширяване на обхвата на санкциите срещу Русия и Беларус

Европейската комисия приветства постигнатото съгласие на държавите членки за приемане на допълнителни целенасочени санкции с оглед на положението в Украйна и в отговор на участието на Беларус в агресията.

По-специално новите мерки налагат ограничителни мерки на 160 лица и изменят Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и Регламент (ЕС) № 833/2014 относно действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Тези изменения създават по-тясно съгласуване на санкциите на ЕС по отношение на Русия и Беларус и ще спомогнат да се гарантира още по-ефективно, че руските санкции не могат да бъдат заобикаляни, включително чрез Беларус.

По отношение на Беларус мерките въвеждат забрани за SWIFT, подобни на тези в руския режим, поясняват, че криптоактивите попадат в обхвата на „прехвърлими ценни книжа“ и допълнително разширяват съществуващите финансови ограничения, като отразяват вече въведените мерки по отношение на санкциите срещу Русия.

За Русия изменението въвежда нови ограничения върху износа на технологии за морско корабоплаване и радиокомуникации, добавя Руския морски корабен регистър към списъка на държавните предприятия, подлежащи на финансови ограничения, и въвежда предварителна разпоредба за обмен на информация за износа на оборудване за морска безопасност.

Още 160 лица са включени в списъка във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Европейската комисия