Ocean Tracker 2019По време на конференцията „Нашият океан“, която ще се проведе в Осло, Норвегия на 23—24 октомври 2019 г., Европейският съюз ще обяви 22 нови ангажимента за по-добро управление на океаните. Освен това ЕС полага началото на „Ocean Tracker“ — интерактивна карта, с която да се проследяват вече поетите от правителствата, предприятията и неправителствените организации ангажименти на стойност 10 милиарда евро.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела ще представлява ЕС на тази конференция и ще отправи призив към разширени действия за управление на океаните: „Устойчивостта на океаните е глобално предизвикателство, което налага междусекторни и международни действия. Настъпил е моментът да преминем към следващото ниво на управление на океаните. С този нов набор от ангажименти и реализацията на „Ocean Tracker“ ЕС доказва водещата си роля по отношение на устойчивостта на океаните“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: „Океаните не са само наше общо богатство, но и наше бъдеще. Наша отговорност е да гарантираме, че те са здрави и защитени в целия свят. В бъдещото ни партньорство с държавите от АКТБ ще продължим да действаме като международна движеща сила чрез защита на устойчивото управление на морските ресурси, като в същото време насърчаваме синята икономика и възможностите за подобряване на живота на хората“.

Тези ангажименти са значими действия за укрепване на управлението на океаните, по-специално по отношение на постигането