Европейската комисия представи новото приложение „Еразъм+“, което бележи нов етап в цифровизацията на образователната програма на Европейския съюз. Новото приложение, достъпно на всички езици, ще предостави на всеки студент цифрова европейска студентска карта, валидна в целия Съюз.

Благодарение на приложението, което работи по системите Android и iOS, студентите ще могат:

  • да търсят и избират дестинация сред партньорите на университета;
  • да подписват своето онлайн споразумение за