Публикуваният днес годишен доклад за „Еразъм+“ за 2020 г. показва, че въпреки пандемията от COVID-19, през миналата година програмата е подпомогнала почти 640 000 преживявания в учебна среда в чужбина и е предоставила финансиране на 20 400 проекта и 126 900 организации.

Внезапното преминаване към онлайн обучение показа колко важни са цифровите решения за преподаването и ученето от разстояние. „Еразъм+“ продължава да играе жизненоважна роля в подготовката на хора и организации, като през миналата година бяха предоставени 200 милиона евро специално за цифровия преход.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи: След успешното изпълнение на „Еразъм+“ през 2020 г. новото поколение на програмата „Еразъм+“ през 2021 г. се основаваше на успеха, установените мрежи и популярността през предходните години. „Еразъм+“ представлява европейско сътрудничество в най-добрата му форма. От началното училище до ученето през целия живот за възрастни, както и в спорта – всеки може да се възползва от многобройните възможности, които предлага програмата „Еразъм+“.

През 2020 г. общият бюджет на „Еразъм+“ възлизаше на 3,78 милиарда евро – 506 милиона евро повече от 2019 г., което представлява увеличение с 15%. След 33 години изпълнение програмата „Еразъм+“ остава устойчива, дори в трудния контекст на 2020 г., като е подкрепила общо 11,7 милиона участници от стартирането ѝ през 1987 г. насам.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.

Източник: Европейската комисия