Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

2021-03-22T14:24:06+02:00март 10, 2021|Categories: Без категория|

ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

InvestEU следва да насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции. ©AdobeStock/Gorodenkoff

Във вторник членовете на ЕП приеха новата програма InvestEU, която ще мобилизира публични и частни инвестиции и гарантира по-лесен достъп до финансиране.

Парламентът одобри постигнатото предварително споразумение със Съвета на ЕС, с 496 гласа „за“, 57 „против“ и 144 „въздържал се“.

С 26 млрд. евро (по текущи цени), заделени в бюджета на ЕС като гаранция, InvestEU се очаква да мобилизира 400 млрд. евро, които да се инвестират в Европейския съюз от 2021 до 2027 г. Новата програма е част от пакета на ЕС за възстановяване, Next Generation EU, възлизаща на 750 млрд. евро. Тя ще насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции и ще се използва за преодоляване на проблемите с пазарната неефективност, неоптималните инвестиции и недостига на инвестиции в целеви сектори.

Устойчиви и стратегически инвестиции

Програмата InvestEU подкрепя стратегическите инвестиции в производството на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията, а също и производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства в ЕС.

Тя ще финансира и устойчиви проекти, които могат да имат доказано положително въздействие върху околната среда иклимата, както и положително социално въздействие. Тези проекти ще спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди, т.е. те не трябва да засягат отрицателно екологичните и социалните цели на ЕС.

Освен това членовете на ЕП гарантираха, че InvestEU ще допринасе да бъде постигната целта най-малко 30% от средствата на ЕС да се изразходват за целите в областта на климата до 2027 г., както и че ще бъде предоставена подкрепа за отрицателно засегнати от пандемията и застрашени от несъстоятелност МСП.

Допълнителни инвестиции в размер на около 400 млрд. евро

Допълнителните инвестиции в целия Европейски съюз, размерът на които се очаква да възлезе на 400 млрд. евро, ще бъдат разпределени за следните цели на политиката:

  1. устойчива инфраструктура – около 38%
  2. научни изследвания, иновации и цифровизация – 25%
  3. МСП – около 26%
  4. социални инвестиции и умения – около 11%.

Освен това Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата InvestEU, ще получи допълнителни 375 млн. евро.

Следващи стъпки

След като Съветът официално одобри регламента, той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Източник: Европейският парламент 

Споделете новината. Изберете желаната платформа: