• Тенденцията „винаги на линия“ увеличава рискoвете от депресия, тревожност и изтощение © Deagreez/Adobe Stock   
Тенденцията „винаги на линия“ увеличава рискoвете от депресия, тревожност и изтощение © Deagreez/Adobe Stock
  • Тенденцията „винаги на линия“ увеличава риска от депресия, тревожност и изтощение
  • Закон на ЕС трябва да определи минимални изисквания за работа от дома
  • Без последици за работниците, които упражняват правото си на откъсване от работната среда

Парламентът призовава за закон на ЕС, който предоставя на работниците правото да изключват цифровите си служебни устройства, без да се сблъскват с отрицателни последици.

В своята законодателна инициатива, приета с 472 гласа „за“, 126 „против“ и 83 „въздържал се“, членовете на ЕП призовават Комисията да предложи законодателен акт, който позволява на хората, работещи с цифрови устройства, да ги изключв