Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

ЕП подкрепя Механизма за възстановяване и устойчивост за 672,5 млрд. евро

2021-02-10T12:03:13+02:00февруари 10, 2021|Categories: Без категория|
  • Механизмът е най-големият структурен елемент на пакета от стимули #NextGenerationEU
  • Осигуряват се безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за ограничаване на последиците от пандемията
  • Средствата ще подкрепят ключови области на политиката, като преход към зелена икономика, цифрова трансформация, готовност за действия при криза, както и политики, насочени към децата и младежите
  • Зачитането на принципите на правовата държава и на основните ценности на ЕС е предпоставка за получаване на финансиране

МВУ е най-големият структурен елемент на пакета за възстановяване Next Generation EU (Инструмента на ЕС за възстановяване), който възлиза на 750 млрд. евро.

Ограничаване на последиците от пандемията

Ще бъдат осигурени безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране н