На 18 декември 2019 г., Емили О’Райли (Ирландия) бе избрана отново за Европейски омбудсман за периода 2019-2024 г. Тя беше подкрепена от 320 евродепутати в тайно пленарно гласуване.

Омбудсманът провежда разследвания свързани с лошо администриране в институциите, органите, офисите и агенциите на ЕС, по собствена инициатива или въз основа на жалби на граждани на ЕС.

Емили О’Райли беше избрана в гласуване от три тура. Г-жа О’Райли е бивш журналист и е била първата жена омбудсман в Ирландия, преди да бъде избрана за Европейски омбудсман през 2013 г.

Четирима кандидати – Джузепе Фортунато (Италия), Юлия Лафранк (Естония), Емили О’Райли (Ирландия) и Сесилия Викстрьом (Швеция) участваха във втория тур, след оттеглянето на Нилс Муйжниекс (Латвия).

В третия тур евродепутатите трябваше да избират между Юлия Лафранк и Емили О’Райли, двамата кандидати получили най-голям брой гласове, както е предвидено в правилата.

По време на публичното изслушване в комисията по петиции Емили О’Райли обеща да продължи да работи, за да направи европейската администрация пример за подражание за целия ЕС, поставяйки гражданите и техните права в центъра на своите действия.

Това, от което се нуждае европейската администрация, е да получи отново доверието на гражданите. Вярвам, че това доверие може да бъде спечелено чрез повишаване на отчетността и прозрачността на институциите. Само когато Ви е позволено да видите как се взема решение и да бъдете част от демократичния процес на вземане на решения, можете да започнете да разбирате защо е взето дадено решение и само тогава може да започнете да градите доверие“, обяви тя пред евродепутатите на 3 декември.

Бързи факти

Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, създаден през 1995 г., за да държи европейските институции и агенции (с изключение на Европейския съд) под отговорност и да насърчава принципите на добрата администрация. Офисът на омбудсмана упражнява „мека сила“, като разглежда жалби на граждани и юридически лица относно случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но също проактивно разглежда по-мащабни системни въпроси, като прозрачността и ориентираното към услуги поведение.

Настоящият Европейския омбудсман е ирландката Емили Орайли. Тя пое поста през 2013 г. и бе първата жена Европейски омбудсман. Нейните предшественици са Якоб Содерман (1995-2003) и Параскевас Никифорос Диамандурос (2003-2013).

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

Източник: Европейски парламент