Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Екип Европа: Старт на платформата Digital4Development

2021-01-12T21:39:16+02:00декември 6, 2020|Categories: Без категория|

Платформата Digital4Development (D4D) обединява ключови заинтересовани страни от държавите — членки на ЕС, частния сектор, гражданското общество и финансовите институции в духа на Екип Европа с няколко цели: увеличаване на инвестициите в цифровата трансформация на държавите партньори; насърчаване на всеобхватна, основана на ценности нормативна уредба за цифровата икономика и общество в световен мащаб; и насърчаване на по-силен и по-стратегически ангажимент на ЕС за международни партньорства в областта на цифровите технологии.

В допълнение към участието на пет държавни и правителствени ръководители на Германия, Франция, Белгия, Естония и Люксембург, още шест държави — членки на ЕС (Финландия, Литва, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция), вече подписаха писмото за намеренията да се присъединят към D4D заедно с публични институции, промишлеността, гражданското общество и академичните среди.

Платформата „Африкански съюз — Европейски съюз D4D“, първият оперативен регионален компонент, ще бъде стартирана в рамките на групата на високо равнище за партньорство между Европейския съюз и Африканския съюз в областта на цифровата трансформация. Тя ще функционира като стратегически инструмент за постигане на напредък в многостранния диалог, съвместните партньорства и инвестициите в африканската цифрова икономика.

Като част от глобалния отговор на Екип Европа на COVID-19, над 60 милиона евро от средствата на ЕС бяха пренасочени към незабавни мерки за цифров отговор в подкрепа на държавите парт