Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Екип Европа: Старт на платформата Digital4Development

Екип Европа: Старт на платформата Digital4Development

2021-01-12T21:39:16+02:00декември 6, 2020|Categories: Без категория|

Платформата Digital4Development (D4D) обединява ключови заинтересовани страни от държавите — членки на ЕС, частния сектор, гражданското общество и финансовите институции в духа на Екип Европа с няколко цели: увеличаване на инвестициите в цифровата трансформация на държавите партньори; насърчаване на всеобхватна, основана на ценности нормативна уредба за цифровата икономика и общество в световен мащаб; и насърчаване на по-силен и по-стратегически ангажимент на ЕС за международни партньорства в областта на цифровите технологии.

В допълнение към участието на пет държавни и правителствени ръководители на Германия, Франция, Белгия, Естония и Люксембург, още шест държави — членки на ЕС (Финландия, Литва, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция), вече подписаха писмото за намеренията да се присъединят към D4D заедно с публични институции, промишлеността, гражданското общество и академичните среди.

Платформата „Африкански съюз — Европейски съюз D4D“, първият оперативен регионален компонент, ще бъде стартирана в рамките на групата на високо равнище за партньорство между Европейския съюз и Африканския съюз в областта на цифровата трансформация. Тя ще функционира като стратегически инструмент за постигане на напредък в многостранния диалог, съвместните партньорства и инвестициите в африканската цифрова икономика.

Като част от глобалния отговор на Екип Европа на COVID-19, над 60 милиона евро от средствата на ЕС бяха пренасочени към незабавни мерки за цифров отговор в подкрепа на държавите партньори за изграждане на дългосрочна устойчивост на техните социално-икономически системи.

С 20 % от Плана за възстановяване „Next Generation EU“, посветени на цифровия преход, в рамките на следващата многогодишна финансова рамка ЕС ще увеличи инвестициите си в цифрови партньорства с Африка.

Участниците в групата на високо равнище за партньорство между Европейския съюз и Африканския съюз в областта на цифровата трансформация подчертаха значението на запазването на суверенитета на Африка в областта на цифровите технологии и данните и приветстваха водещата инициатива на ЕС и АС за данните като фактор, който ще промени развитието на африканската икономика, основана на данни. Цифровият иновационен мост между Африка и Европа (AEDIB) е ключов инструмент за свързване на цифровите иновационни екосистеми, укрепване на сътрудничеството и насърчаване на обмена между съседните континенти.

Контекст

Създаването на платформата „Африкански съюз — Европейски съюз D4D“ ще се основава на препоръките в доклада на работната група на ЕС—АС по въпросите на цифровата икономика (ЕС—АС DETF). Тя вече включва пет държави — членки на ЕС, промишлеността на ЕС и ключови африкански партньори, като Африканския съюз и „Интелигентна Африка“.

Платформата D4D ще започне поредица от многостранни инициативи между Африка и Европа, за да се насърчи разгръщането на собствената стратегия за цифрова трансформация на Африканския съюз, която беше приета по-рано тази година. Водещата инициатива на ЕС и АС за данните и цифровият иновационен мост между Африка и Европа са сред първите инициативи на D4D.

Платформата D4D също така ще бъде основният канал за привеждане в действие на подхода Екип Европа в цифровата трансформация, като позиционира ЕС със своя ориентиран към човека модел на цифрова икономика на световната цифрова карта.

В този контекст и под патронажа на Европейската комисия и германското министерство на икономическото сътрудничество и развитие, Smart Development Hack, стартиран през април 2020 г., събра над 1000 иновативни цифрови решения, за да помогне за справяне с извънредната ситуация. Деветте най-добри идеи получиха финансова и техническа помощ за преминаване към етапа на изпълнение.

Споделете новината. Изберете желаната платформа: