Европейската комисия предприе действия за подобряване на киберсигурността на безжичните устройства на европейския пазар. Приетият днес делегиран акт въз основа на Директивата за радиосъоръженията има за цел всички устройства с безжичен достъп до интернет да се утвърждават като безопасни преди да бъдат предлагани на пазара на ЕС. С този акт се установяват нови правни изисквания за защитните мерки в областта на киберсигурността, с които производителите ще трябва да се съобразяват при проектирането и производството на съответните продукти. Той също така защитава поверителността и личните данни на гражданите, ограничава рисковете от парични измами и води до по-голяма устойчивост на нашите комуникационни мрежи.

Предложените днес мерки обхващат безжичните устройства като мобилни телефони, таблети и други продукти, които могат да комуникират по интернет; играчки и устройства за обгрижване на деца, като например бебефони, както и разнообразни преносими аксесоари, като интелигентните ръчни часовници или фитнес тракерите.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Европейската комисия