Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/ЕК представя стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“

ЕК представя стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“

2021-01-12T21:34:03+02:00декември 3, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия прие стратегия за устойчиво управление на пандемията през следващите зимни месеци, когато може да съществува риск от по-голямо предаване на вируса поради специфични обстоятелства, като например събирания на закрито. В стратегията се препоръчва да продължим да бъдем бдителни и предпазливи през зимния период и през 2021 г., когато ще разполагаме с безопасни и ефективни ваксини. След това Комисията ще предостави допълнителни насоки за постепенна и координирана отмяна на противоепидемичните мерки.

Изключително важно е ЕС да действа координирано, за да се осигури яснота за гражданите и да се избегне нова вълна след празниците в края на годината. При всяко облекчаване на мерките трябва да се вземат предвид епидемичната обстановка и наличието на достатъчен капацитет за тестване, проследяване на контактите и лечение на пациентите.

Препоръчителни мерки за контрол

Стратегията за предпазване от COVID-19 през зимата съдържа препоръки за овладяване на пандемията, докато ваксините станат широко достъпни.

Основните акценти в нея са:

  • Физическото дистанциране и ограничаването на социалните контакти са изключително важни за зимните месеци, включително през ваканционния период. Мерките следва да бъдат съобразени с местната епидемична обстановка, за да се ограничи тяхното социално и икономическо въздействие и да бъдат по-добре приемани от хората.
  • Тестването и проследяването на контактите са много важни за откриването на огнища и прекъсването на разпространението. Повечето държави членки вече разполагат с национални приложения за проследяване на контакти, а европейският портал за оперативна съвместимост на националните сървъри (EFGS) дава възможност за трансгранично проследяване.
  • За да се осигури безопасно пътуване, е важно да се действа координирано по отношение на евентуалното увеличаване на пътуванията през празничните дни в края на годината. Транспортната инфраструктура трябва да бъде подготвена и хората да бъдат ясно информирани за условията за налагане на карантина, която може да бъде изисквана, ако епидемичната обстановка в страната на отпътуване е по-лоша от дестинацията на пътуване.
  • Капацитет и персонал в здравната система: Необходимо е здравните заведения да приложат планове за непрекъснатост на дейността, за да може огнищата на COVID-19 да бъдат управлявани без да се ограничава достъпът до лечение на други заболявания. Недостигът на медицинско оборудване може да бъде решен чрез съвместното възлагане на обществени поръчки.
  • Умората от пандемията и проблемите с психичното здраве са естествено явление в настоящата ситуация. Държавите членки трябва да следват насоките на Европейския регион на Световната здравна организация за мобилизиране на обществена подкрепа за справяне с умората от пандемията. Следва да се подобрят възможностите за получаване на психосоциална подкрепа.
  • Национални стратегии за ваксиниране Комисията е готова да подкрепи при необходимост държавите членки при въвеждането на ваксините в съответствие с техните планове за подготовка и провеждане на ваксинация . Възприемането на общ подход на ЕС към сертификатите за ваксинация би подобрило действията на здравните власти в държавите членки и доверието на гражданите в кампанията по ваксиниране.

Контекст

Днешната стратегия се основава на предишни препоръки, като например европейската пътна карта от април относно внимателното и постепенно вдигане на противоепидемичните мерки, съобщението от юли относно готовността в краткосрочен план и съобщението от октомври относно допълнителните мерки в отговор на COVID-19. Първата вълна от пандемията в Европа беше успешно овладяна чрез строги мерки, но твърде бързото им смекчаване през лятото доведе до втора вълна през есента.

Докато няма безопасна и ефективна ваксина и голяма част от населението не е имунизирана, държавите членки трябва да продължат координираните усилия за смекчаване на пандемията, както призова Европейският съвет.

В началото на 2021 г. ще бъдат представени допълнителни препоръки за разработване на всеобхватна рамка за контрол на COVID-19 въз основа на натрупаните досега знания и опит и на последните насоки от научните среди.

За повече информация

Стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“

Приложение към съобщението

Съвместна европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19

Готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19

Съобщение относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19

Готовност за стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксини срещу COVID-19

Препоръка относно използването на бързи тестове за антигени

Портал на ЕС за оперативна съвместимост на приложенията за проследяване на контакти и предупреждение

Европейската комисия прие стратегия за устойчиво управление на пандемията през следващите зимни месеци, когато може да съществува риск от по-голямо предаване на вируса поради специфични обстоятелства, като например събирания на закрито. В стратегията се препоръчва да продължим да бъдем бдителни и предпазливи през зимния период и през 2021 г., когато ще разполагаме с безопасни и ефективни ваксини. След това Комисията ще предостави допълнителни насоки за постепенна и координирана отмяна на противоепидемичните мерки.

Изключително важно е ЕС да действа координирано, за да се осигури яснота за гражданите и да се избегне нова вълна след празниците в края на годината. При всяко облекчаване на мерките трябва да се вземат предвид епидемичната обстановка и наличието на достатъчен капацитет за тестване, проследяване на контактите и лечение на пациентите.

Препоръчителни мерки за контрол

Стратегията за предпазване от COVID-19 през зимата съдържа препоръки за овладяване на пандемията, докато ваксините станат широко достъпни.