Kомисар Мария Габриел: Цифровите технологии могат съществено да допринесат за развитието на пчеларския сектор

„Днес пред нас стои важна задача. Трябва да разберем как по най-добрия начин да отговорим на предизвикателствата, свързани с опазването на пчелите, загубата на местообитания, употребата на пестициди, климатичните промени, качеството на храните.“Това заяви комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел, давайки началото на ключовия дискусионен панел в програмата на Световния симпозиум по мановия мед в Царево, посветен на опрашването, опрашителите и екосистемните услуги. „Цифровите технологии могат съществено да допринесат за подобряване на земеделските практики и развитието на пчеларството – от изкуствения интелект, прецизното земеделие в частност, до приложения, които засягат наблюдението и анализа на данни.“, допълни тя.  

Мария Габриел представи водещите инициативи на Европейската комисия за пчеларския сектор. Комисията публикува на 1 юни първата координирана инициатива на общоевропейско ниво за опрашителите. Тя включва действия в три приоритетни области: подобряване на знанието за намаляването на пчелите, причините за него и последствията от това;  повишаване на информираността; иницииране на по-широк обществен дебат и насърчаване на обмяна на информация. В тази връзка българският еврокомисар припомни