Kомисар Мария Габриел: Цифровите технологии могат съществено да допринесат за развитието на пчеларския сектор

„Днес пред нас стои важна задача. Трябва да разберем как по най-добрия начин да отговорим на предизвикателствата, свързани с опазването на пчелите, загубата на местообитания, употре