София, 12 септември 2018 г.
Реч за състоянието на Съюза, 2018 г. : Комисията предлага да се премахне сезонната смяна на часовото време
Европейската комисия предлага през 2019 г. в ЕС да се премахне сезонната смяна на часовото време, като на държавите членки се даде възможност да решат веднъж завинаги кое часово време желаят да прилагат като постоянно — лятното или зимното.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви в своята реч за състоянието на Съюза: „От трибуната всички твърдим, че искаме да действаме мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните. Ако обаче законодателството на ЕС диктува на гражданите да преместват часовниците си два пъти годишно, никой няма да ни ръкопляска. Днес Комисията предлага това да се промени. Смяната на часовото време трябва да се премахне. Държавите членки следва да решат сами кое часово време ще прилагат като постоянно — лятното или зимното. Това е въпрос на субсидиарност. Очаквам Парламентът и Съветът да се присъединят към това мнение и да намерят решения, които работят за нашия вътрешен пазар. Времето ни изтича“.
Законодателното предложение има за цел да гарантира, че евентуалните промени ще се координират между съседните държави, така че да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегне евентуална фрагментация, която може да възникне, ако някои държави членки прекратят смяната на часовото време, а други продължат да я прилагат.
С днешното си законодателно предложение Комисията:
  • предлага сезонната смяна на часовото време да се премахне в целия Европейски съюз;
  • определя ясен и кратък график за влизане в сила на промените;
  • насърчава консултациите на национално и европейско равнище, чрез които да се осигури координиран подход между държавите членки.
Повече информация ще откриете в прикачения документ.
Снимка от © European Parliament; CC BY-NC-ND 2.0