София, 12 септември 2018 г.
Реч за състоянието на Съюза, 2018 г. : Комисията предлага да се премахне сезонната смяна на часовото време