Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/EK предлага да предостави 511 млн. евро финансова подкрепа за България в рамките на инструмента SURE

EK предлага да предостави 511 млн. евро финансова подкрепа за България в рамките на инструмента SURE

2020-08-31T23:24:04+03:00август 25, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия представи на Съвета предложения за решения да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави членки в рамките на инструмента SURE.

SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички държави членки. Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за България от 511 милиона евро.

След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните заявления, Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за:

Белгия 7,8 милиарда евро
България 511 милиона евро
Чехия 2 милиарда евро
Гърция 2,7 милиарда евро
Испания 21,3 милиарда евро
Хърватия 1 милиард евро
Италия 27,4 милиарда евро
Кипър 479 милиона евро
Латвия 192 милиона евро
Литва 602 милиона евро
Малта 244 милиона евро
Полша 11,2 милиарда евро
Румъния 4 милиарда евро
Словакия 631 милиона евро
Словения 1,1 милиарда евро

SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички държави членки. Предложенията на Комисията до Съвета относно решения за предоставяне на финансова подкрепа възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 държави членки. Португалия и Унгария вече представиха официални заявления, които в момента се оценяват. Комисията очаква да представи предложение за предоставяне на подкрепа на Португалия и Унгария в скоро време. Държавите членки, които все още не са подали официални заявления, все още могат да направят това.

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица.

Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Комисията очаква процесът на финализиране от страна на държавите членки на споразуменията им за гаранция с Комисията да приключи много скоро.

За повече информация

Предложения за Решение за изпълнение на Съвета

Регламент за SURE

Информационен документ: SURE — Подкрепа за държавите членки с цел защита на работещите и поддържане на заетостта

Въпроси и отговори: Комисията предлага нов инструмент, наречен SURE

Мерки във връзка с коронавируса

Споделете новината. Изберете желаната платформа: