Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/EK глобява Google с 4.34 млрд. евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС

EK глобява Google с 4.34 млрд. евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС

2018-09-13T16:34:02+03:00юли 22, 2018|Categories: Европа|

Брюксел, 18 юли 2018 r.

Европейската комисия глоби Google с 4.34 милиарда евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС. От 2011 г. насам Google е налагала незаконни ограничения на производителите на устройства, работещи с Android, и на операторите на мобилни мрежи, за да затвърди господстващото си положение в областта на общото търсене в интернет.

Сега Google трябва действително да прекрати тези практики в рамките на 90 дни или да понесе глоби в размер до 5% от средния дневен световен оборот на Alphabet, дружеството майка на Google.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Днес мобилният интернет представлява повече от половината от световния интернет трафик. Той промени живота на милиони европейци. Нашето дело е свързано с три вида ограничения, които Google е налагала на производителите на устройства, използващи Android, и на мрежовите оператори, за да гарантира, че интернет трафикът на тези устройства отива към търсачката на Google. По този начин Google е използвала Android като средство за затвърждаване на господстващото положение на своята търсачка. Тези практики са попречили от една страна на конкурентите да иновират и да се конкурират въз основа на своите качества, а от друга — на потребителите да се възползват от ефективна конкуренция на пазара за мобилни комуникации. Това е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС.

По-специално Google e:

  • изисквала от производителите да инсталират предварително неговия браузър Chrome и неговото приложение за търсене Google Search, за да им предостави лиценз за своя магазин за приложения Play Store;
  • извършила плащания до определени големи производители и оператори на мобилни мрежи, при условие че инсталират предварително и ексклузивно приложението Google Search на своите устройства; a също така е
  • попречила на производителите, желаещи да инсталират предварително приложения на Google, да продават мобилни устройства, работещи с алтернативни версии на Android, които не са одобрени от Google (т.нар. „форкове на Android“).

Стратегията на Google и обхватът на разследването на Комисията

Google дължи голяма част от своите приходи на своя водещ продукт — търсачката на Google. Компанията бързо разбира, че преходът от настолни компютри към мобилен интернет, започнал около 2005 г., ще промени търсенето в интернет из основи. Ето защо Google изготвя стратегия, в която се предвиждат последствията от този преход и се търсят начини потребителите да продължат да използват търсачката на Google на своите мобилни устройства.

През 2005 г. Google купува компанията, създала мобилната операционна система Android, и оттогава тя се развива от Google. Днес около 80% от интелигентните мобилни устройства в Европа и по света работят с Android.

Когато Google разработи нова версия на Android, изходният код се публикува онлайн. По принцип това позволява на трети страни да изтеглят и модифицират този код и да създават форкове на Android. Свободно достъпният изходен код на Android обхваща основните характеристики на интелигентната мобилна операционна система, но не и приложенията и услугите за Android, които са индустриална собственост на Google. Производителите на устройства, които желаят да се сдобият с приложенията и услугите за Android на Google, трябва да сключат договори с компанията, в които Google налага определени ограничения. Някои от тези ограничения са приложени и в договори, сключени от Google с определени големи оператори на мобилни мрежи, които също могат да решават кои приложения и услуги се инсталират на устройствата, продавани на крайните потребители.

В решението на Комисията се разглеждат три специфични вида договорни ограничения, наложени от Google на производителите на устройства и операторите на мобилни мрежи. Тези ограничения са позволили на Google да използва Android като средство за затвърждаване на господстващото положение на своята търсачка. С други думи, в решението на Комисията не се поставят под въпрос моделът на отворения код или самата операционна система Android.

Господстващото положение на Google

В решението на Комисията се констатира, че Google има господстващо положение на пазарите за услуги за общо търсене в интернет, за подлежащи на лицензиране операционни системи за интелигентни мобилни устройства и за онлайн магазини за приложения за Android.

Услуги за общо търсене

Google има господстващо положение на националните пазари за общо търсене в интернет в цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП), т.е. във всички 31 държави — членки на ЕИП. В повечето държави от ЕИП Google има дял от над 90%. Бариерите за навлизане на тези пазари са високи. Това бе заключението и в решението за услугата на Google за сравнително пазаруване през юни 2017 г.

Подлежащи на лицензиране операционни системи за интелигентни мобилни устройства

Android e подлежаща на лицензиране операционна система за интелигентни мобилни устройства. Това означава, че трети лица, производители на интелигентни мобилни устройства, могат да закупят лиценз за Android и техните устройства да работят със системата.

Благодарение на контрола, който упражнява върху Android, Google има господстващо положение на световния пазар (с изключение на Китай) на подлежащи на лицензиране операционни системи за интелигентни мобилни устройства с пазарен дял от над 95%. Бариерите за навлизане на пазара са високи отчасти поради мрежовите ефекти: колкото повече потребители използват дадена операционна система за интелигентни мобилни устройства, толкова повече разработчици създават приложения за нея, което на свой ред привлича още повече потребители. Освен това за разработването на успешна подобна система, подлежаща на лицензиране, са необходими значителни ресурси.

Като операционна система, подлежаща на лицензиране, Android се различава от операционните системи, използвани изключително от вертикално интегрирани разработчици (като Apple iOS или Blackberry). Те не са част от същия пазар, тъй като производители на устройства, които са трети страни, не могат да получат лиценз за използването им.

Въпреки това Комисията проучи до каква степен конкуренцията за крайните потребители и разработчици на приложения (надолу по веригата), по-специално между устройствата на Appleи устройствата, използващи Android, би могла да ограничи непряко пазарната мощ на Google за предоставяне на лицензи за Android на производителите на устройства (нагоре по веригата). Комисията установи, че тази конкуренция не ограничава в достатъчна степен Google нагоре по веригата поради редица причини, като например:

  •          когато вземат решения за покупка, крайните потребители се влияят от редица фактори (като например хардуерните елементи или марката на устройството), които са независими от мобилната операционна система;
  •          устройствата на Apple обикновено са с по-високи цени от устройствата с Android и следователно може да не са достъпни за голяма част от потребителите на устройства с Android;
  •          ако преминат към устройства на Apple, потребителите на устройства с Android са изправени пред известни разходи, свързани с изгубването на приложения, данни и контакти, както и необходимостта да научат как да използват новата операционна система; a също така
  •          дори ако крайните потребители преминат от устройства на Apple към устройства с Android това би имало ограничено въздействие върху основната дейност на Google. Това е така, защото Google e търсачката по подразбиране на устройствата на Apple и следователно потребителите, използващи Apple устройства, има вероятност да продължат да използват тази търсачка за своите търсения.

Магазини за приложения за мобилната операционна система Android

Google има господстващо положение на световния пазар (с изключение на Китай) на магазини за приложения за мобилната операционна система Android. В магазина за приложения на Google — Play Store — се предлагат повече от 90% от приложенията, изтегляни върху устройства с Android. Бариерите за навлизане на този пазар също са високи. По причини, подобни на изброените по-горе, господстващото положение на магазина за приложения на Google не се влияе от магазина App Store на Apple, който е на разположение само на устройствата, работещи с iOS.

Нарушаване на антитръстовите правила на ЕС

Господстващото положение на пазара в този смисъл е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС. Дружествата с господстващо положение имат специална отговорност да не злоупотребяват със своята силна позиция на пазара чрез ограничаване на конкуренцията на пазара, на който доминират, или на други, отделни пазари.

Google е участвала в три отделни вида практики, всяка от които е имала за цел затвърждаване на господстващото положение на Google в областта на общото търсене в интернет.

1) Незаконно обвързване на приложението за търсене и б