Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят

2018-11-28T02:21:56+02:00ноември 24, 2018|Categories: Без категория|

Европейската комисия представя нова оценка на актуалното състояние на единния пазар и призовава държавите членки да подновят политическия си ангажимент, свързан с него.

През последните 25 години единният пазар превърна Европа в едно от най-привлекателните места за живеене и развиване на стопанска дейност. Неговите четири неразривни свободи — свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали — спомогнаха за подобряване на благоденствието на гражданите и за укрепване на конкурентоспособността на ЕС. Днес обаче по-задълбочената интеграция изисква повече политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, а и повече усилия, за да се сближат думите и делата.

Комисията изтъква три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за задълбочаване и укрепване на единния пазар:

  • Приемане в кратки срокове на представените предложения
  • Фокусиране върху практическите резултати от правилата
  • Запазване на адаптивността на единния пазар

Днес Комисията представи и План за действие за стандартизация, който представя четири ключови действия за повишаване на ефективността на системата, прозрачността и правната сигурност при разработването на хармонизирани стандарти за пълноценно функциониращ ед