Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят

Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят

2018-12-09T08:21:06+02:00ноември 29, 2018|Categories: Без категория|

Европейската комисия представя нова оценка на актуалното състояние на единния пазар и призовава държавите членки да подновят политическия си ангажимент, свързан с него.

През последните 25 години единният пазар превърна Европа в едно от най-привлекателните места за живеене и развиване на стопанска дейност. Неговите четири неразривни свободи — свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали — спомогнаха за подобряване на благоденствието на гражданите и за укрепване на конкурентоспособността на ЕС. Днес обаче по-задълбочената интеграция изисква повече политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, а и повече усилия, за да се сближат думите и делата.

Комисията изтъква три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за задълбочаване и укрепване на единния пазар:

  • Приемане в кратки срокове на представените предложения
  • Фокусиране върху практическите резултати от правилата
  • Запазване на адаптивността на единния пазар

Днес Комисията представи и План за действие за стандартизация, който представя четири ключови действия за повишаване на ефективността на системата, прозрачността и правната сигурност при разработването на хармонизирани стандарти за пълноценно функциониращ единен пазар.

С представените днес действия Комисията отговаря на исканията на заинтересованите страни и цели да гарантира, че европейската система за стандартизация отговаря на предизвикателствата на бързо развиващите се технологии, нововъзникващите икономически тенденции и модели на растеж, като същевременно насърчава взаимодействието с международните и световните стандарти. Комисията ще продължи да работи с всички партньори в тази сфера, за да се гарантира трайният успех на европейската стандартизация като крайъгълен камък за пълноценно функциониращ единен пазар.

Повече информация ще намерите в прикачените документи: 1 и 2

Споделете новината. Изберете желаната платформа: