Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Доклад на ЕК за рисковете, свързани със схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

Доклад на ЕК за рисковете, свързани със схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

2019-01-27T22:45:21+02:00януари 24, 2019|Categories: Без категория|

София, 23 януари 2019 г.

Европейската комисия представи за първи път обстоен доклад относно схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, прилагани от някои държави — членки на ЕС. В доклада се очертават съществуващите практики и се посочват някои рискове за ЕС, свързани с тези схеми, и по-специално по отношение на сигурността, изпирането на пари, данъчните измами и корупцията. В доклада се констатира, че липсата на прозрачност в начина, по който функционират схемите, както и липсата на сътрудничество между държавите членки допълнително засилват тези рискове.

В три държави — членки на ЕС (България, Кипър и Малта) понастоящем се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори в тези държави при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави членки няма нито задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство.

Тези схеми представляват общ интерес за ЕС, тъй като всяко лице, което придобие гражданство на държава членка, придобива едновременно с това гражданство на Съюза. Решението на една държава членка да предостави гражданство в замяна на инвестиции дава автоматично права по отношение на другите държави членки, и по-специално правата на свободно движение и достъп до вътрешния пазар на ЕС, за да се упражнява икономическа дейност, както и правото да гласуваш и да бъдеш избиран в европейски и местни избори. На практика тези схеми често се рекламират като способ за придобиване на гражданство на Съюза заедно с всички права и привилегии, произтичащи от него.

Комисията ще наблюдава стъпките, предприети от властите за преодоляване на проблемите. Тя ще създаде група от експерти от държавите членки за подобряване на прозрачността, управлението и сигурността на схемите.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

Източник: Европейска комисия

Споделете новината. Изберете желаната платформа: