В третото издание на инициативата за безплатно пътуване в Европа DiscoverEU бяха получени кандидатури от почти 95 000 младежи от всички държави — членки на ЕС. Около 20 000 млади европейци получиха картата съобразно критериите за предоставяне и при спазване на квотата, определена за всяка държава — членка на ЕС. Квотата за България беше от 275 места за 18-годишни младежи.

Те ще могат да пътешестват между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г. за период до 30 дни.

Освен карта за пътуване, техническа подкрепа и насоки по въпроси като устойчиви модели на пътуване и какво означава да бъдеш посланик на DiscoverEU, те ще бъдат поканени да участват в първите сборни срещи по линия на DiscoverEU, които ще бъдат организирани на различни места в цяла Европа по конкретни теми (например – устойчиво развитие или културно наследство). Първата сборна среща ще бъде в Nijmegen (Нидерландия) на 12 и 13 юли с акцент върху устойчивото развитие.

Европейската комисия планира да започне следващата кампания за кандидатстване до края на годината, когато ще бъдат раздадени още 20 000 карти за пътуване.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.