„Приказки под дъгата на Европа“ е онлайн издание за деца на посланиците на ЕП от СУ „Свети Седмочисленици“ посветиха на празника на Европа – 9 май.

В него те разказват истински истории за места, герои и събития от реалността. Някои от приказките са авторски, а за други са черпили вдъхновение от действителни случки. Но във всички тях търссят отговор на големите въпроси за живота и неговия смисъл. За намесата на човека в природата и в световния ред. За връзките между хората, за любовта и толерантността и за конфликтите, породени от липсата й.

Вложени са много знания, умения, чувства, емоции…

Всяка творба разглежда през очите на младия човек значими европейски и човешки теми: мир,  любов, уважение, справедливост, равенство, човешко достойнство, чиста природа.

Малката книжка ни обещава полет, свобода, вдъхновение,  разбирателство, заедност.

Какъв по-хубав подарък за рождения ден на Европа?

Ето го: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ourboox.com%2Fbooks%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4-%25D0%25B4%25D1%258A%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UgInpY0bxv9PJHHGk2hbKgWU-wYXAOfM5jorf7f0oAXU8I6RRtGfu4VU&h=AT1NCgs4WwO1Sv9Aix3hxjwFLDodPbqGEm90YGFOo1I9rT6io42fydFfSyb2xcaRENNVEQwcehxw3dWjMjysLh9BxKHl23gZwxBoa2JN1Si4F7fsVx7FmLwy7rCl67e3apN7

Приятно четене!