Д-р Айсун Османова: Необходимо е да се отворят центрове за създаване на ваксини