В рамките на workshop „Бъдещето на Европа” на център „Европа Директно” – Шумен към СНЦ „АлДоРа”
в гимназията се проведе конкурс за рисунки, фотографии, колажи на тема „Мостове и/или граници в Европа”

За конкурса
Мостовете са били много важни в миналото, важни са и днес. Те са връзка между двата бряга, а много често са и връзка между две съвсем различни части на света, между две култури, между двама души.
Те са там, за да осигурят пренасянето на храна, вода, стоки, ценности. По тях преминават хора, племена, войски, култури…
Мостовете са произведения на изкуството или обикновени инженерни съоръжения.
Дали ще съградим мостове, ще издигнем огради или ще очертаем граници е въпрос, който с особена сила си задаваме във все по-глобализиращото се наше съвремие.

Конкурсът е посветен на две от целите на Европейската комисия 2019 – 2023 година, а именно „Нов тласък за европейската демокрация” и „Съхраняване на Европейския ни начин на живот”.
Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да дадем възможност на най-младите граждани да изразят своята позиция по темата.

За наградените
I Място – Селен и Зерен Идрис от 8-в клас

II Място – Кристина Бориславова от 8-а клас

III Място – Ния Димитрова 9-б клас

За наградите
Наградените ще получат от от Информационен център „Европа директно” към СНЦ „АлДоРа” ваучери за учебни и спортни пособия.

Благодарим на всички участници!

Честит рожден ден, Европа!