На много места в ЕС здравите системи са под напреднало напрежение вследствие на кризата с коронавируса. Най-ниско ниско ниво на мобилност от 3,08 милиарда. евро за подпомагане на показване на здравни грижи.

Инициативата е насочена основно към най-сигурни региони. Средствата ще помогнат за изграждането на полеви болници и за транспортиране на хора с коронавирус в болници със свободен капацитет. Парите ще се използват и за закупуване и разпространение на медицинско оборудване като апарати за обиск, предпазно облекло и маски за многократна употреба.

В рамките на най-добрия план за финансиране от финансирането ще бъде предложено за задържане на изпитание и медицински изследвания.

По-голяма част от парите (2,7 милиарда евро) ще отидете за Инструмента на ЕС за спешна помощ, а 380 милиона. евро ще се използва за запазване на резерва от медицински материали като част от схемата rescEU в рамките на Механизма за гражданска защита.

Държавната държава също може да допринесе финансово, а гражданите и фондациите трябва да направят дарените или да участват в набиране на средства онлайн.

Какво представлява Инструментът за специална конкуренция в ЕС?
  • Инструмент, създаден през март 2016 г., който може да се активира при тежки кризи със същото хуманитарно въздействие и при липса на други адекватни инструменти
  • Правилото е пряко съхранение от страна на ЕС
  • Допълнителна действителност по отношение на съответните държави-членки и финансиране от други инструменти на ЕС
  • Активиране за оказване на помощ за овладяване на миграционните напливи към Гърция
  • Европейската комисия предлага активиране за две години за оказване на помощ за кризата с коронавируса

Работна група от експерти ще наблюдава развитието на ситуацията в тясно сътрудничество с националните здравни органи, международни и неправителствени организации. Дейността ще започне непосредствено след като Парламентът и Съветът дадат своето одобрение.

Какво представлява rescEU?
  • Европейски резерв, създаден през март 2019 г. като част от Механизма на ЕС за гражданска защита.
  • Целта на резерва е да подкрепи страните, когато техните ресурси се окажат недостатъчни за справяне с криза
  • Първоначално резервът бе насочен към осигуряване на самолети и хеликоптери за борба с горски пожари. Във връзка с кризата с коронавируса той набавя медицинско оборудване, за да помогне на страните, изпитващи недостиг.

    

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept

Парламентът ще гласува по