Грижа за най-уязвимите сред нас 

Епидемията от COVID-19 прави по-трудно осигуряването на храна и материална помощ за най-уязвимите хора в обществото. В същото време те продължават да разчитат на подкрепа. За да гарантира, че помощта ще продължи да достига до тези хора дори в условия на социално дистанциране, Парламентът одобри промени на 17 април 2020 г. в правилата на Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещеите се лица.

Националните власти ще могат да изменят схемите за оказване на помощ с цел намаляване на риска от заразяване. Хранителните и материалните помощи например ще могат да бъдат предоставяни чрез ваучери. Където е необходимо, на хората, които доставят помощи, ще трябва да бъде осигурено предпазно облекло.

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
  • Фондът е създаден през 2014 г., за да подпомага борбата с най-тежките форми на бедност в ЕС: хора, които гладуват, бедни деца, бездомни
  • Фондът осигурява основни продукти на хората в нужда – храна, облекло, обувки, тоалетни принадлежности, но също така насърчава социалното приобщаване чрез оказване на психологическа подкрепа, езикови курсове и др.
  • Подкрепата се предоставя чрез партньорски организации и се адаптира към местните нужди и приоритети. Например, в България фондът си сътрудничи с общинските власти в Габрово за предоставянето на евтино обедно меню за нуждаещи се хора в града.
  • Вноската на ЕС за фонда за 2014-2020 г. е 3,8 млрд. евро. Държавите членки съфинанират поне 15% от разходит