Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

COVID-19: Нека вземем мерки, за да се защитим един друг

2020-03-23T15:41:47+02:00март 23, 2020|Categories: Без категория|

Кризата с коронавируса COVID-19 е предизвикателство, което можем да превъзмогнем само заедно: мерките, които всеки от нас взема, имат голямо значение.

Тази криза няма да може да бъде разрешена от която и да е отделна страна. Европейският съюз ръководи координацията на многото мерки, предприемани от държавите членки с приоритетна цел гарантиране на Вашата сигурност и безопасност.

В момента ЕС полага усилия за:

  • ограничаване на разпространението на вируса в световен мащаб;
  • защита на европейците чрез ограничаване на пътуванията от външни страни към ЕС;
  • гарантиране на нужните доставки за здравните системи чрез запазване на целостта на единния пазар и на веригите на производство и дистрибуция;
  • насърчаване на изследователската дейност, разработване на ваксина и предоставянето й на всички, които имат нужда от нея;
  • подкрепа на хората, за да не бъдат засегнати в прекомерна степен техните доходи и работни места и за избягването на дълготрайни ефекти от кризата. Европейският парламент иска да задейства спешна процедура за насочване възможно най-бързо на средства към хората, регионите и страните, които са най-силно засегнати от кризата;
  • подкрепа на фирмите и гарантиране на ликвидността на финансовия