•Чешкият премиер е потенциално в конфликт на интереси

•Има три възможни начина за разрешаване на конфликта на интереси

•ЕС трябва да знае кой получава субсидиите му

Парламентът призовава за разрешаване на потенциалните конфликти на интереси на най-високо правителствено ниво и публикуването на имената на крайните бенефициери на средства от ЕС.

В резолюция, приета в петък с 510 гласа „за“, 53 „против“ и 101 „въздържал се“, Европейският парламент изразява съжаление, че чешкият премиер продължава да участва активно в изпълнението на бюджета на ЕС, докато все още се предполага, че контролира „Агроферт“, който е един от най-големите бенефициери на субсидии от ЕС в Чехия.

Докато официалното разследване на ЕС за конфликт на интереси все още продължава, членовете на ЕП настояват, че висши членове на национални правителства, за които е потвърдено, че попадат в конфликт на интереси, трябва да разрешат този проблем или чрез отказ от своите бизнес интереси, без да кандидатстват за финансиране от ЕС, или чрез въздържане от участие във вземането на решения, които засягат техните интереси, включително като подадат оставка.

Евродепутатите настояват Европейската комисия да създаде механизми за предотвратяване на конфликт на интереси, свързани с фондовете на ЕС. Правилата трябва да включват задължение за публикуване на крайните бенефициери на субсидии от ЕС и тавани за получаване на директни плащания от физически лица.

Парламентът също така осъжда използването на „клеветнически език и реч на омразата“ от страна на министър-председателя А. Бабиш срещу членовете на ЕП, които бяха част от мисията за установяване на факти в Чехия през февруари 2020 г. за проследяване на докладвани нередности при управлението на средствата на ЕС.

Цитат

Моника Холмайер (ЕНП, Германия), председател на комисията на ЕП по бюджетен контрол, заяви след гласуването: „Ако бъде потвърден конфликтът на интереси на чешкия министър-председател, той трябва да премахне своите бизнес интереси, като се откаже от контрол върху която и да е компания, получаваща субсидии от ЕС, да се въздържа от участие в решения, които влияят на субсидиите, получени от всяка компания, в която той е краен бенефициер, или в крайна сметка да се оттегли като министър-председател. Алтернативна възможност е всяка компания, която е негова собственост, да престане да получава субсидии от ЕС, засегнати от предполагаемия конфликт на интереси. . Призоваваме също така ЕС и държавите членки да направят повече, за да защитят парите на данъкоплатците на ЕС от олигархични манипулации. Съществуващите механизми очевидно са недостатъчни.“

Следващи стъпки

Официалното разследване на Европейската комисия за конфликт на интереси на чешкия премиер продължава от януари 2019 г. През ноември 2019 г. всички плащания от бюджета на ЕС към компании, пряко или косвено притежавани от премиера А. Бабиш, бяха прекратени.

През декември 2019 г. чешкият главен прокурор възобнови разследването за злоупотреби с еврофондове във връзка с един от проектите на групата Агроферт „Щъркелово гнездо“. Разследването бе открито след публикуването на доклад по темата от Европейската служба за борба с измамите OLAF.

Допълнителна информация

„Агроферт груп” е конгломерат от над 230 компании с над 34 000 служители. Монистър-председателя А.Бабиш е създал групата Агроферт и продължава да бъде неин действителен собственик. Групата е един от най-големите бенефициери на субсидии от ЕС: членовете на ЕП твърдят, че групата е получила 973 284 000 CZK (около 36,5 милиона евро) селскостопански субсидии само за 2018 г. и още 16 милиона евро от кохезионните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. Понастоящем няма законодателство на ЕС, което да задължава държава членка да оповестява крайните бенефициери на средствата на ЕС.