•Чешкият премиер е потенциално в конфликт на интереси

•Има три възможни начина за разрешаване на конфликта на интереси

•ЕС трябва да знае кой получава субсидиите му

Парламентът призовава за разрешаване на потенциалните конфликти на интереси на най-високо правителствено ниво и публикуването на имената на крайните бенефициери на средства от ЕС.

В резолюция, приета в петък с 510 гласа „за“, 53 „против“ и 101 „въздържал се“, Европейският парламент изразява съжаление, че чешкият премиер продължава да участва активно в изпълнението на бюджета на ЕС, докато все още се предполага, че контролира „Агроферт“, който е един от най-големите бенефициери на субсидии от ЕС в Чехия.

Докато официалното разследване на ЕС за конфликт на интереси все още продължава, членовете на ЕП настояват, че висши членове на национални правителства, за които е потвърдено, че попадат в конфликт на интереси, трябва да разрешат този проблем или чрез отказ от своите бизнес интереси, без да кандидатстват за финансиране от ЕС, или чрез въздържане от участие във вземането на решения, които засягат техните интереси, включително като подадат оставка.

Евродепутатите настояват Европейската комисия да създаде механизми за предотвратяване на конфликт на интереси, свързани с фондовете на ЕС. Правилата трябва да включват задължение за публикуване на крайните бенефициери на субсидии от ЕС и тавани за получаване на директни плащания от физически лица.

Парламентът също така осъжда използването на „клеветнически език и реч на омразата“ от страна на министър-председателя А. Бабиш срещу членовете на ЕП, които бяха част от мисията за установяване на факти в Чехия през февруари 2020 г. за проследяване на докладвани нередности при управлението на средствата на ЕС.

Цитат

Моника Холмайер (ЕНП, Германия), предс