Повече от 50 читалища от областите Шумен и Търговище се включват в „България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“ – Кампания на Представителството на Европейската комисия в България с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, Световна здравна организация, УНИЦЕФ и Национално сдружение на общините в България. Те получиха от информационен център „Европа директно“ – Шумен плакати и брошури, които да разпространят сред хората, с които работят. „Амбицията е с кампанията да се подпомогне положителната промяна в нагласите на българите към ваксиниране и чувствително да се повишат нивата на ваксинирани българи.“ – сподели Р. Василева – ръководител на „Европа Директно“ – Шумен. Информационни материали могат да бъдат получени в приемната на център „Европа директно“ – Шумен и в Клуба на НСО в Търговище.