Бюрото на Европейския парламент в България отбелязва успешния завършек на Програмата за училища посланици на ЕП 2018/2019. За своята изключителна активност четири училища от различни краища на страната ще бъдат наградени с пътуване до седалището на ЕП в Страсбург, а други 5 ще вземат участие в специализиран семинар в Брюксел.

 .
Програма за училища посланици на ЕППрограма за училища посланици на ЕП - визия с лого
Тази годиа четири училища посланици на ЕП заслужиха пътуване до Страсбург с изключителната си активност
 .

В края на месец май 2019 г. участващите в Програмата училища отчетоха постигнатото през учебната година. Професионални обучители от Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) и петима представители на Бюрото на ЕП в страната оцениха дейностите и отличиха най-активните.

Всички 40 участващи училища са покрили основните критерии – избор на старши и младши посланици, работа със специализирани учебни помагала, създаване на информационен пункт за ЕС и отбелязване на Деня на Европа 9 май. Така в края на месец юни всяко училище ще получи плакет за училище посланик на Европейския парламент, а учителите и учениците – сертификати за участието си в Програмата.

Като допълнителна награда за добрата работа в рамките на инициативата Бюрото на ЕП в България ще награди посланиците от четири училища с участие в програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция. Преподаватели от допълнителни 5 учебни заведения пък ще имат възможността да станат част от международен учителски семинар, организиран от Европейския парламент и посветен на преподаването за Европа и нейните институции в училище. Победителите бяха определени на базата на количествени и качествени критерии за изпълнените дейности, достигната публика, отразяването в социалните мрежи и медиите.

Най-висок общ резултат постигнаха посланиците от Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра, Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград, Немска езикова гимназия „Гьоте“, гр. Бургас, и Средно училище „Христо Ботев“, гр. Тутракан, като по този начин гарантираха своето участие в програма „Евроскола“. Новите участници в учителския семинар са от: Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, гр. Димитровград, Спортно училище – гр. Велико Търново, Средно училище „Никола Войводов“, гр. Враца, Средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград, и Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София. Класирането на наградените отбори ще намерите в края.

 .