Бюрото на Европейския парламент в България отбелязва успешния завършек на Програмата за училища посланици на ЕП 2018/2019. За своята изключителна активност четири училища от различни краища на страната ще бъдат наградени с пътуване до седалището на ЕП в Страсбург, а други 5 ще вземат участие в специализиран семинар в Брюксел.

 .
Програма за училища посланици на ЕППрограма за училища посланици на ЕП - визия с лого
Тази годиа четири училища посланици на ЕП заслужиха пътуване до Страсбург с изключителната си активност
 .

В края на месец май 2019 г. участващите в Програмата училища отчетоха постигнатото през учебната година. Професионални обучители от Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) и петима представители на Бюрото на ЕП в страната оцениха дейностите и отличиха най-активните.

Всички 40 участващи училища са покрили основните критерии – избор на старши и младши посланици, работа със специализирани учебни помагала, създаване на информационен пункт за ЕС и отбелязване на Деня на Европа 9 май. Така в края на месец юни всяко училище ще получи плакет за училище посланик на Европейския парламент, а учителите и учениците – сертификати за участието си в Програмата.

Като допълнителна награда за добрата работа в рамките на инициативата Бюрото на ЕП в България ще награди посланиците от четири училища с участие в програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция. Преподаватели от допълнителни 5 учебни заведения пък ще имат възможността да станат част от международен учителски семинар, организиран от Европейския парламент и посветен на преподаването за Европа и нейните институции в училище. Победителите бяха определени на базата на количествени и качествени критерии за изпълнените дейности, достигната публика, отразяването в социалните мрежи и медиите.

Най-висок общ резултат постигнаха посланиците от Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра, Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград, Немска езикова гимназия „Гьоте“, гр. Бургас, и Средно училище „Христо Ботев“, гр. Тутракан, като по този начин гарантираха своето участие в програма „Евроскола“. Новите участници в учителския семинар са от: Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, гр. Димитровград, Спортно училище – гр. Велико Търново, Средно училище „Никола Войводов“, гр. Враца, Средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград, и Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София. Класирането на наградените отбори ще намерите в края.

 .
Избраните училища посланици на ЕП за 2018-2019 година, отбелязани на картата на БългарияЕП разширява географския обхват на инициативата, като за пръв включва участници от Видинска и Сливенска област, както и от градове като Павликени, Кубрат, Вършец и Раковски.
Бюрото на Европейския парламент в България изказва своите искрени благодарности към всички училища, преподаватели и ученици, взели участие в Програмата, както и към училищните ръководства, които подкрепиха инициативата.
 .

Дейностите на училищата посланици съчетават както информационни и ценностно ориентирани събития, така и занимания, насочени към гражданското обучение, Европейските избори през май 2019 г. и отбелязването на Деня на Европа. Реализираните срещи с членове на Европейския парламент и Европейската комисия са общо 46. Денят на Европа е отбелязан по най-разнообразни начини: ден на самоуправлението с практикуване и разбиране на европейския демократичен принцип на управление; тържества и концерти; срещи с други училища; кампании с призив за активност в евроизборите; дискусии; викторини и игри; участия в градски събития; изложби с рисунки на ученици; засаждане на дръвче.

За Европейските избори 2019 са проведени общо 88 различни по характер събития, инициативи и кампании. Гражданското образование също е застъпено в дейностите и преди всичко намира израз в срещи с кметове, областни управители, представители на съдебната власт, посещения в Народното събрание, Президентството и Министерския съвет. Тези дейности спомагат чрез съпоставка и аналогия за по-добро разбиране и възприемане на ролята на европейските институции и принципите им на работа.

Младите участници са организирали и участвали и в много нетрадиционни инициативи: провеждане на анкети, инфо-работилници; срещи с известни личности; партньорства с информационни центрове „Европа Директно“; прожекции на филми; ролеви игри; срещи и презентации пред ученици от други училища и други. Това са и събитията, достигнали до най-голяма публика.

В началото на годината Бюрото на Европейския парламент в България вече награди първите 10 училища посланици на базата на междинно класиране. 9 преподаватели от цялата страна се включиха в 2 международни семинара, посветени на преподаването за Европа в клас, а един учител и ученик имаха възможността да се включат в Европейската младежка седмица в Брюксел.

Третото издание на Програмата за училища посланици на Европейския парламент, провело се през учебната 2018/2019 година, бе най-мащабното досега. Участваха 40 нови учебни заведения, като сред тях имаше представители на профилирани гимназии, средни училища, професионални гимназии и едно спортно училище. Общо 81 старши посланици (учители) и 656 младши посланици (ученици) имаха възможността да получат нови знания за Европейския съюз и Европейския парламент, да развият нови умения, както и да предадат своя ентусиазъм за европейския проект на съучениците си. Преподавателите преминаха през два модула на обучение по европейски теми, а учениците получиха работни помагала, специално подготвени за целите на Програмата.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-голямата платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

*             *             *

Бюрото на Европейския парламент в България изказва своите искрени благодарности към всички училища, преподаватели и ученици, взели участие в Програмата, както и към училищните ръководства, които подкрепиха инициативата. Вярваме, че Програмата донесе ползи на всички замесени и оценяваме всяко положено усилие, като се надяваме, че ще продължим да поддържаме добри отношения и за в бъдеще.

 .
Програма за училища посланици на ЕП 2018/2019 г. - Окончателно класиранеПрограма за училища посланици на ЕП 2018/2019 г. - Окончателно класиране