Днес поздравяваме Земята, заедно с децата от  III – то ОУ „Димитър Благоев”, гр. Шумен и читалище „Пробуда – 1958“, гр. Шумен.

Учениците от IV–ти А клас с класен ръководител Румяна Георгиева и от II–ри Б клас с класен ръководител Силвия Младенова и възпитател Венета Димитрова събраха своите знания, послания, пожелания във виртуални поздравителни картички, чрез които ни напомнят, че трябва да обичаме нашия общ дом. В стихчета, разказчета, съвети, песни, рисунки децата ни напомниха да бъдем добр