Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., в новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Европейската комисия иска да подсили Механизма за справедлив преход като част от своя механизъм за реагиране при кризи.

Комисията предлага укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата и да се гарантира справедливост на прехода в най-уязвимите региони.

Кои региони отговарят на условията по механизма за отпускане на заеми?
Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е част от Механизма за справедлив преход и от него ще се възползват регионите, които са най-силно засегнати от прехода към въглеродно неутрален Европейски съюз във всяка държава членка, според посоченото в одобрените териториални планове за справедлив преход.
Кои инвестиции могат да се получат подкрепа от Механизма за отпускане на заеми в
публичния сектор?
Всички инвестиции по Механизма за заеми в публичния сектор трябва да се извършват въз основа на териториалните планове за справедлив преход, като освен това трябва да са в съответствие с политиката, правилата и процедурите за отпускане на заеми на Европейската инвестиционна банка. Финансирането о