Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., в новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Европейската комисия иска да подсили Механизма за справедлив преход като част от своя механизъм за реагиране при кризи.

Комисията предлага укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата и да се гарантира справедливост на прехода в най-уязвимите региони.

Кои региони отговарят на условията по механизма за отпускане на заеми?
Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е част от Механизма за справедлив преход и от него ще се възползват регионите, които са най-силно засегнати от прехода към въглеродно неутрален Европейски съюз във всяка държава членка, според посоченото в одобрените териториални планове за справедлив преход.
Кои инвестиции могат да се получат подкрепа от Механизма за отпускане на заеми в
публичния сектор?
Всички инвестиции по Механизма за заеми в публичния сектор трябва да се извършват въз основа на териториалните планове за справедлив преход, като освен това трябва да са в съответствие с политиката, правилата и процедурите за отпускане на заеми на Европейската инвестиционна банка. Финансирането от страна на Европейската инвестиционна банка трябва да бъде обезпечено, за да получи безвъзмездните средства.
За допустими проекти ще се смятат инвестиции от публичния сектор, които носят преки ползи за определените територии и региони, при условие, че допринасят за задоволяване на специфичните потребности от регионално развитие, произтичащи от прехода, в съответствие с
териториалните планове за справедлив преход.
Могат да бъдат допустими само проекти, които не създават достатъчен поток от собствени приходи и които не биха били финансирани на стопански начала без елемента на подпомагане на безвъзмездните средства. Механизмът може да подпомага, например, енергийната и транспортната инфраструктура, мрежите за централно отопление, мерките за енергийна ефективност, включително санирането на сгради, както и социалната инфраструктура.
Посоченият списък с области не е изчерпателен.

За повече информация
Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2020 г. Предложение на Комисията от юни 2020 г.