Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение по Европейския фонд за отбрана, който ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета.

В свят на задълбочаваща се нестабилност и растящи трансгранични заплахи за нашата сигурност, нито една страна не може сама да се справи с тях. Ето защо Комисията „Юнкер“ полага безпрецедентни усилия за да предпази и защити европейските граждани. Предложеният от Комисията през юни 2018 г. като част от Дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейски фонд за отбрана е част от тези инициативи за укрепване на капацитета на ЕС за защита на неговите граждани.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Това е важна стъпка напред в превръщането на европейското сътрудничество в областта на отбраната в реалност. Европейският фонд за отбрана ще помогне на държавите членки да извлекат по-голяма стойност от парите на данъкоплатците, да насърчат развитието на една силна и иновативна отбранителна промишленост и да укрепят автономността на ЕС и нейните водещи позиции в областта на отбранителните технологии.“

Елжбета Бенковска,