Българският еврокомисар Мария Габриел обяви новата си инициатива Women TechEU в подкрепа на повече жени лидери в новите технологии

2021-03-22T14:33:17+02:00март 9, 2021|Categories: Без категория|

На Международния ден на жените българският еврокомисар Мария Габриел обяви новата си инициатива Women TechEU на събитие в Брюксел, което организира с Европейския съвет по иновациите.

Новите технологии и революционните иновации на границите на познанието са ключови за постигане на устойчиво и приобщаващо бъдеще на Европа. В Европа 41 % от учените и инженерите са жени. Три четвърти от стартиращите предприятия в Европа са основани от мъже, докато едва 8 % са основани от жени, които получават само 1,7 % от общите инвестиции в стартъпи през 2020 г. Освен това 20,4 от жените на възраст над 35 години заемат по-ниски позиции в кариерното развитие, в сравнение със само 5.9% при мъжете. С инициативата Women TechEU искам да предоставим на жените възможности да градят кариера в сферата на предприемачеството в областта на новите технологии“. Това заяви Мария Габриел при откриване на днешното събитие.

Инициативата WomenTechEU цели да удвои броя на ръководените от жени технологични стартъпи в Европа. Тя е насочена към иновативни стартъпи, основани от жени, заемащи висша ръководна длъжност като главен изпълнителен директор или равностойна длъжност в дружеството към момента на подаване на предложението за кандидатстване.

Подкрепата, която ще предоставим на бенефициентите на Women TechEU, се състои от три основни компонента. На първо място, това е финансова подкрепа за дружеството под формата на безвъзмездна финансова помощ в размер на 75000 EUR в подкрепа на дейности като актуализиране на бизнес модела, бизнес плана и стратегията за растеж, намиране на партньори и инвеститори или валидиране на пазара. Вторият компонент е менторска програма от Европейския иновационен съвет в рамките на новата „Програма за лидерство на жените“. Тя включва специални действия за изграждане на мрежи и популяризиране. И третият компонент, това е възможността за участие в дейности, организирани от програма InvestEU и инициативата Enterprise Europe Network (EEN). В края на финансирания проект и след приключване на програмата за лидерство жените бенефициенти ще представят резултатите от схемата, за да дадат видимост на своето дружество и да привлекат допълнително финансиране“, обясни българският еврокомисар.

Мария Габриел подчерта, че е не