Членовете на ЕП са разпределени в 20 специализирани постоянни комисии. Тези комисии допринасят за законодателни предложения чрез приемане на доклади, предлагат изменения за гласуване в пленарно заседание и назначават преговорни екипи за провеждане на преговори със Съвета по законодателството на ЕС. Те приемат също доклади по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и контролират останалите органи и институции на ЕС. Всяка комисия има между 25 и 73 пълноправни членове и също толкова техни заместници.

Българските евродепутати са разпределени както следва: Асим АДЕМОВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по култура и образование и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони Александър Йорданов – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по външни работи и заместник в Комисия по заетост и социални въпроси и Комисия по конституционни въпроси Атидже Алиева-Вели – Група Обнови Европа – член на Комисия по заетост и социални въпроси и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони Ангел ДЖАМБАЗКИ – Група на Европейски консерватори и реформисти – член на Комисия по правни въпроси и заместник в Комисия по външни работи и Комисия по транспорт и туризъм Иво Христов – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони и Комисия по рибно стопанство Радан Кънев – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по заетост и социални въпроси и Комисия по петиции, заместник в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Андрей КОВАЧЕВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместник в Комисия по международна търговия и Подкомисия по правата на човека Илхан КЮЧЮК – Група Обнови Европа – член на Комисия по външни работи, заместник в Комисия по транспорт и туризъм Ева МАЙДЕЛ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по промишленост, изследва