Европейската комисия обяви победителите в 32-то издание на конкурса на ЕС за млади учени, като най-добрите награди се връчват на шест проекта от България, Германия, Ирландия, Испания, Турция и Украйна. Победителите ще получат 7000 EUR за всеки от своите забележителни проекти в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), както и в социалните науки. Сред многото теми на научните изследвания бяха квантовите изчислителни технологии, иновативните слънчеви клетки и статистическото проучване на половото стереотипизиране на 5—7 годишните.

Втората и третата награда печелят проекти от България, Чехия, Ирландия, Италия, Полша, Словакия, Швейцария, Турция, Беларус и Канада.

Мария Габриел, комис